Принципи на диетичното хранене при деца със захарен диабет и затлъстяване

Повече от 3 000 деца в България живеят с диабет. Десетки други все още не знаят, че са болни.
Често пъти персоналът в учебните и детските заведения не е наясно, че децата, за които се грижи, имат диабет. Нещо повече – медицинските сестри не знаят как да реагират, когато при тях отиде дете, което трябва да си провери кръвната захар.
И докато заболеваемостта нараства, се оказва, че лекарите, а и обществото ни, често забравят от какви специфични грижи се нуждаят тези деца.
А иначе симптомите на диабета са лесно забележими – често уриниране, отслабване на теглото и усилена жажда. А още по лесно е да бъде потвърдена болестта.

източник:

PRO BG
репортаж: Милена Василева

2 коментара

  • Здравето е резултат от много взаимосвързани фактори, някои от които зависят от нас, а други – не. Един от факторите, който със сигурност можем да контролираме е храната. Другият е активното спортуване. То е много важно и за здравословното израстване на децата. За да спортуват те, обаче, трябва да им се създадат необходимите условия. Според статистиката 81% от децата и учениците желаят да спортуват, но не могат да осъществят това в своята естествена среда – училището.И тук се включват инициативи като „Активни и Здрави“ на Фондация „Димитър Бербатов“ и „Данон Сердика“. Целта й е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене. „Активни и здрави“ се роди след осъзнаване на тъжната статистика на Националния център за опазване на общественото здраве, според която всяко пето дете в България е със свръхтегло, а 12% от децата страдат от затлъстяване. http://www.aktivniizdravi.bg/nutrition.php?id=11

  • Две основни предпоставки да бъдем здрави са здравословното хранене и активното спортуване. За съжаление много често нито едното не се изпълнява. Тревожната тенденция по отношение на наднорменото тегло и затлъстяването сред българските деца продължава да се задълбочава. Според данни на Националния център по опазване на общественото здраве като цяло се регистрира снижаване нивото на физическа дееспособност сред децата. Много разпространени са свръхтеглото (средно 15%) и затлъстяването (средно 5%), като се установява тенденция за тяхното увеличаване. „Активни и здрави“ е кампания на Фондация „Димитър Бербатов“ и „Данон Сердика“, която се ражда именно след осъзнаването на тази тъжна статистика. Целта й е създаване на трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене. За повече информация за здравословното хранене, може да посетите сайта http://www.aktivniizdravi.bg/nutrition.php?id=6

Leave a Reply