[Отворено писмо до НЗОК] Международни препоръки в лечението на Захарния Диабет и съвременни проблеми на пациентите в България

ДО УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р НЕШЕВА

КОПИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ОТ В О Р Е Н О  П И С М О

Уважаема Д-р Нешева,

Във връзка с проведената на 01.11.10 кръгла маса организирана от национална Асоциация на Децата с Диабет на тема:

„Международни препоръки в лечението на Захарния Диабет и съвременни проблеми на пациентите в България”, на която за съжаление Вие и Ваши представители, не успяхте да вземете участие, бихме искали да ВИ запознаем с проблемите, които разисквахме и предложенията, които бяха отправени за тяхното решаване, както от пациентските организации така и от водещи ендокринолози в страната.

1.Съвременното лечение на захарния диабет включва като задължителен елемент ежедневния контрол на кръвната захар, във връзка с което предлагаме увеличаване на броя на тест- лентите, а именно:

Нашето  предложение: да се отпускат тест- ленти, в зависимост от инсулиновия режим на пациента; 3 инжекции-3 ленти / дневно или поне 600 тест ленти годишно при пациенти над 18 години.

2. Настояваме за отпадане на критериите за отпускане на инсулинови аналози при деца до 18 годишна възраст.

3. Настояваме за улесняване на достъпа и облекчаване на процедурите за отпускане на инсулинови аналози при пациенти с диабет над 18 години, а именно:

а/ отпадането на гликирания хемоглобин като един от критериите за кандидатстване

б/ да не се прибягва до лимитиране на дозите, посочени от лекуващия ендокринолог

в/ да се облекчат  изискванията при приемане на документите на пациентите;

Нашето предложение: да  се премине към разглеждане и одобряване на същите  от НЗОК в Районните Здравни Каси

г/ да отпадне изискването, според което, ако един пациент не се чувства добре (чести хипогликемии, високи стойности на гликемирания хемоглобин), от настоящата си терапия по определена аналогова схема (базална или смес), трябва да се върне към по- лошата схема на лечение с човешки инсулин за 6 месеца, вместо да премине директно към друга аналогова схема!

Нашето предложение: когато една от двете схеми не е подходяща за пациента ( базал или смес),  да може лекуващият лекар да включи болния на другата, както следва: от човешки на човешки инсулин  и от аналогов на аналогов режим на лечение!

4.Да отпаднат регулативните стандарти в амбулаторното обслужване на диспансеризираните пациенти със захарен  диабет.

5.Да подпомогнем пациентите със захарен диабет под 18 години, преминали на лечение с инсулинови помпи.

Нашето предложение: Като първоначална стъпка да бъдат поети консумативите на закупените от семействата помпи.

Вярваме, че настоящото писмо ще допринесе за подобряване на лечението и прогнозата на пациентите с диабет в България.

Очакваме отговор с вашето становище до 30 ноември 2010г.!

01.11.2010

От участниците в кръглата маса

София

 1. Доц. Д-р Ц.Танкова
 2. Доц.Д- р К. Коприварова
 3. Доц.Д-р  М.Константинова
 4. Доц.Д-р М. Петкова
 5. Доц.Д-р В. Христов
 6. Доц.Д-р З. Каменов
 7. Доц.Д-р В. Боянов
 8. Д- р Р. Савова
 9. Д- р Г. Попова
 10. Елисавета Котова – Председател –НАДД
 11. Адриан Стоев – Председател – БДА

Leave a Reply