Здравната каса и социално – значимите заболявания

След взето решение за промяна в закона в хуманната медицина, заплащането на скъпоструващите медикаменти за социално – значими заболявания трябва да мине към здравната каса, това обаче нарушава европейската директива.

източник:

ПРО БГ