конкурс „ЛЕКАРЯТ, НА КОГОТО ВЯРВАМ – И Е БЛИЗО ДО МЕН”

Скъпи приятели, деца и родители
Време е да дадете своя глас за най-добрият лекар, според вас. Изпратете ни вашето
предложение за най-добър лекар – този, който е проявил своето човешко отношение
към вас, този, който е бил близо до вас, бил е добър и мил, обяснил ви е подробно как
трябва да се справите със своя проблем.

Сега е времето да покажем на нашите любими лекари, че ги ценим и са важни за нас!
Ще наречем този конкурс „ЛЕКАРЯТ, НА КОГОТО ВЯРВАМ – И Е БЛИЗО ДО МЕН”
Очакваме вашите предложения!
Моля, за да бъде валидно предложението попълнете стриктно формуляра!

С уважение: ЕЛИ КОТОВА