Съвременно ли е леченето на пациентите със захарен диабет

На 20 февруари 2012 год. Национална Асоциация на Децата с Диабет огранизира семинар в хотел Шератон на тема „Съвременно ли е леченето на пациентите със захарен диабет”

Водещи спецалисти ендокринолози, БЛС и пациентски организации се обединиха около тезата, че лечението на пациентите с диабет не отговаря на медицински критерии, а единствено и само на административни такива. По време на проведениия днес семинар в х-л Шератон на тема: „Съвременно ли е леченето на пациентите със захарен диабет” – родните ендокринолози се обединиха, че трябва да паднат сега съществуващите критерии за преминаване от един аналогов инсулин на друг, както и че броят на тест-лентите за пациентите над 18 години задължително трябва да бъде увеличен. „Защо, когато един пациент е на бързодействащ аналог не може да мине на дург бързодействащ  анолог?” – попита доц. Танкова – „Всички сме против критериите, но няма политическа воля да отпаднат.” –допълни тя. Д-р Пламен Попиванов изрази възмущение от сега действащите критерии за отпускане на инсулин, които по негово мнение обременяват и лекарите и пациентите. „Ние искаме да лекуваме по правилата на добрата медицинска практика” – каза д-р Попиванов. Той допълни, че лекарите на могат да гледат спокойно как пациентите им трябва да се влошат, за да им дадат инсулинът, който им трябва. Той призова администрацията за публичност и откритост при разпределяне на средствата.

Водещите ендокринолози присъствали на семинара, представителите на БЛС и пациентските организации се обединиха около няколко точки, които до края на седмица ще бъдат оформени като обща деклариция до НЗК, МЗ и Министър-председателя, а именно:

– исканията нямат политическа обвързаност

– исканията не са корпоративно обвързани

– публичност и прозрачност на средствата предназначение за лечение на пациенти с диабет

– без критерии при преминаване от един аналогов инсулин на друг

– повече тест-ленти за пациенти над  18 години

– национална обучителна програма за пациенти с диабет

До края на седмицата ще бъде изготвена общата декларация.

За повече информация

Елисавета Котова

0894 510 408
0893 555 997