Мнение

НАДД не е организация само Ели Котова. Тя е организация съвкупност от много хора. Има управителен съвет,който е запознат с всички неща ,които се случват с нея и всички действия ,които тя предприема ,независимо ,че не присъстваме там където трябва. В управителния съвет присъстват хора от цялата страна и от София,които са доказали своята помощ в името на по доброто бъдеще на нашите деца.Под помощ имайте на предвид безвъзмезна такава.След като се изпадна в такава полемика ,как се става член на организацията ,макар че Ели Котова винаги е казвала ,че всеки който има такъв проблем е член и не е търсила разни хартии и членски внос на никой,ще ви напиша стъпките за това.Първо се попълва молба(свободен текст)с адреса и имейла на лицето ,което иска да стане член.Подава се на адреса на асоциацията .Разглежда се от Управителния съвет и след това лицето идва и се регистрира като член ,при което му се дава устава за да го прочете.След което се заплаща ежегодно или всеки месец по един лев членски внос по банковата сметка на НАДД или на лице упълномощено да събира такъв.Банковата сметка е достояние на всеки ,който иска да я види,на страницата на НАДД.Макар че някой “доброжелатели“ миналата година злоупотребиха от името на асоциацията.И само нещо да допълня ,всеки който е изгледал малко по внимателно публикацията на Владимир Стевков,който незнайно защо не защити думите си ,а остави всички да се “самоизяждаме“,ще видите ,че Ели Котова не споменава никъде ,че е против помпите.Лекарите са тези ,които обясняват техните предимства.И мисля да приключа с една китайска поговорка“Никой не удря мъртво куче“.

Таня Братанова