Покана юбилейно тържество по повод 10 години от създаване на Национална асоциация на деца с диабет

Вход само с покани на потвърдилите присъствието си на тел.;0899/ 061817 – Таня Братанова. НАДД поема разходите за нощувка и Гала вечеря на дете с диабет и един придружител. За Вашето добро настроение е подготвена богато музикално – артистична програма.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

text_elegant4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Писмо до медии за нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация

Уважаеми Журналисти,

Обръщам се към вас от името на Асоциацията на децата и младите хора с диабет. Това е една Асоциация, която съществува вече 10 години и е създадена, за да защитава правото на лечение и правото на нормален пълноценен живот на децата и младите хора с диабет.
В България, хората с диабет са 436 111 от тях 1325 са деца до 18 години. Това са половин милион българи, които всеки ден от своя живот разчитат на здравната система в България.

Поради факта, че Асоциацията, която аз представлявам защитава интересите на една от най-чувствителните групи пациенти – хронично болните деца, смятам за свои обществен и граждански дълг да изкажа позицията си във връзка с нарушаване првата на децата с диабет при използване средствата за рехабилитация веднъж годишно. В продължение на 10 години всяка година НАДД организира летни профилактични лагери на ,които се извършва социална рехабилитация. В Закона за интеграция на хората с увреждане е посочено какви видове рехабилитация има и кой има право да ги използва. Смея да твърдя, че децата с диабет членуващи в асоциацията не са нарушили закона по никакъв начин и са използвали средствата по предназначение. На тези профилактични лагери присъства детски ендокринолог, който провежда обучение свързано с хранителен режим, инсулин, спорт и т.н. В края на престоя се измерва Гликиран хемоглобин, изследване, което е изключително важно за правилното лечение. При пристигане на рехабилитацията всяко дете получава лист на който всеки ден се отбелязва стойностите на измерена кръвна захар и необходимото количество инсулин. След като приключи седем дневния престой всяко дете получава фактура и медицинско направление подписано от присъстващия детски ендокринолог, които се представя пред Социални грижи по местоживеене. От тук започва унижението всяка година. Отказване на службите за изплащане, започване на едно размотаване, къде си бил, а защо не си бил в санаториум или балнеокомплекс. Изпращат се едни безумни писма до хотела в който сме провели рехабилитацията. Искам да попитам уважаемите служители в тази агенция- къде и кой е санаториума осигуряващ условия за провеждане социална рехабилитация на деца с диабет. Тези деца нямат нужда от медицински, физикални и балнео процедури, те все още нямат увреждания за да имат нужда от тях. Те имат нужда от социална рехабилитация, която ние осигуряваме. През миналата година две от майките на които бе отказано да им бъде изплатена сумата заведоха дело и го спечелиха. Смятах , че няма да се повтори и проблемите с осребряване на тези фактури е приключило. Да обаче и тази година продължават проблемите в цялата страна. Никой няма право да нарушава правата на децата ни.

Днес 19.08.2014г. подадохме жалба и към ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-н Константин Пенчев. Надяваме се на съдействие от него и веднъж за винаги да се спре с некорктното отношение спрямо децата и хората с увреждане. Ние родителите на децата с диабет ще търсим правата си и имаме готовност за завеждане на колективен иск.

 

С уважение,
Елисавета Котова
Председател на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет

GSM 0888/ 566 055
e-mail: nadd.2006@abv.bg
НАДД-www.children-diabetes.org

Жалба до Омбудсман за нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация

До ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЖАЛБА

от
Елисавета Котова
Председател на Национална Асоциация на Децата с Диабет

Уважаеми господин Пенчев,

Бих искала да Ви запозная с нарушаване правата на деца с диабет, във връзка с използване на годишна социална рехабилитация. Всяка година в продължение на 10 години ние като асоциация организираме провеждането на такава рехабилитация на различни места в България. В последните 3- 4 години имаме проблем с Агенция социално подпомагане по местоживеене при представяне на фактури за осребряване сумата, която се полага на всяко дете с увреждане.
Считам, че издадените индивидуални административни актове са незаконосъобразени и подлежат на отмяна поради следните съображения:несъответствие с целта на закона и противоречие с материалноправни разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.

Възраженията ми се основават на следните факти. Деца с диабет от цялата страна участваха в социален курс за деца с диабет, организиран от Асоциация.-Национална асоциация на децата с диабет от 06.07.14г. до 24.08.14г. Курсът се проведе в местността Пампорово, хотел „Орфей” и в него участваше детски ендокринолог, провеждаха се лекции и курсове за деца с диабет, йога упражнения и разходки на чист въздух. За целта представихме на Агенция за Социално подпомагане, документ, издаден от хотела, подписан и от медицинско лице с молба да ни бъде изплатен направеният от нас разход. Искането ни се основава на член 41а, точка 1 и 2 и член 42, ал.2, т.4 от Закона за интеграция на хората с увреждания според който „Хората с трайни увреждания имат право на финансова подкрепа за ползване на социални услуги и услуги за социална и медицинска рехабилитация”. Още в член 4 от Законе се казва, че „Интеграцията на хората с увреждания се осъществява чрез:. социални услуги;”

В Закона се определя и понятието Социалната рехабилитация, което е създаване на умения за водене на самостоятелен живот, чрез двигателна рехабилитация, психологична помощ, предоставяне на социални услуги и други дейности – член 15, ал.4. На курса в който участваха деца с диабет от цялата страна те получиха точно такава социална рехабилитация и социални услуги, защото получиха нови знания и умения как да контролират нивото на кръвната захар и хормона инсулин, физически упражнения и психологична подкрепа.

Отказът на всички Агенция за Социално подпомагане, е немотивиран, което го прави нищожен по смисъла на българското право. Липсват мотиви защо считат, че социални услуги и социална рехабилитация по смисъла на закона не могат да се извършват в посочената база. Аз считам, че социалните услуги и социалната рехабилитация са много важни за здравето на децата с диабет и Законът ги е дефинирал достатъчно ясно и широко.

Уважаеми господин Пенчев,
Моля да имате предвид, че в обучението по социални услуги участваха деца от цяла България и на всички тях би трябвало да се възстановят разходите. Следва да се има предвид, че Република България е правова държава и законите се прилагат еднакво за всички. Надявам се, че молбата ми ще бъде уважена. В противен случай ще защитя правата си по съдебен ред пред компетентния съд.

 

19.08.2014год.

С Уважение:

Елисавета Котова
Председател на
Национална Асоциация на децата с диабет
0888/ 566 055
e-mail: nadd.2006@abv.bg
www.children-diabetes.org