журналистически конкурс „Не сме различни”

Национална Асоциация на Децата с Дибет

обявява журналистически конкурс на тема „Не сме различни”

Наградата:

Наградата на НАДД ще бъде връчена на журналисти, оператори и фотографи пресъздали по най-обективен и човечен начин проблемите на децата и младите хора с диабет. Категориите са: интернет, печатни издания, онлайн издания, телевизия (за репортери и оператори), радио и фотография.

За 2011 година:

Наградата ще бъде връчена за материали , излъчени или публикувани в периода
1 януари 2011 г. – 15 октомври  2011 г.

Номинации:

Номинации за  НАГРАДАТА  на  НАДД се правят по два начина:
1.Членовете на Национална Асоциация на Децата с Диабет номинират.
2. Всеки автор може да номинира своя собствена продукция, която смята, че отговаря на критериите. Номинациите се подават в офиса на НАДД.

Кой може да бъде номиниран?

Могат да бъдат номинирани журналисти, оператори и фотографи с материали реализирани през периода 01 януари 2011 – 15 октомври 2011 г.. Кандидатстващият материал трябва да е оригинален, български  и да е публикуван/излъчен в посочения период.

Избор на носител на Наградата:

Носителите на НАГРАДАТА  на  НАДД се избират между постъпилите в срок номинации за съответните категории. Журито обосновава  писмено мотивите за своя избор, съобразени с темата и  мисията на НАГРАДАТА.

Носителят на НАГРАДАТА  на  НАДД, в отделните категории, се определя чрез гласуване от Жури, което е в 7 (седем) членен състав. Имената на членовете на Журито се обявяват след приключване на номинациите.

НАГРАДАТА  на  НАДД ще бъде връчена на 14 ноември – Световният ден за борба с диабета  на тържествена церемония.

Защо е учредена тази награда?

Да отличава ежегодно най-ярките постижения на българската журналистика, операторско майсторство и фотография.

Да насърчава журналисти, оператори и фотографи да работят по темите съвързани с диабета, качественото лечение и правата на пациентите.

Да провокира сериозен дебат в сферата на здравеопазването в България.

Да предизвика общественият ангажимент на медиите към темата Здравеопазване.

Да подкрепи новаторството, оригиналните идеи и търсещите журналисти.

Да отличи  и насърчи авторския подход, творчество и професионализъм.

ОЩЕ малко относно НАГАДАТА на НАДД:

НАГРАДАТА ще бъде присъдена на индивидуални автори или екипи, които са отразили най-пълно проблемите на децата и младите хора с диабет, били са обективни в търсене на отговорите на проблемите и са развивали по най-оригинален начин темата.

Номинациите и изборът на финалистите за НАГРАДАТА на НАДД ще насочват общественото внимание към проблемите на хората с диабет и на разликата с Европейската здравна система. Специално ще бъдат адмирирани журналистите, посветили се на сложни за разработване теми с висока обществена значимост, към пиперливи теми за разследвания и конфликтни сюжети, както и такива материали, които съдържат актуални и важни новости относно лечението на диабет.

НАГРААТА на НАДД е отворена за участие на журналисти от регионални и нацониални медии. Категориите са: интернет, печатни издания, онлайн издания, телевизия, радио и фотография.

Авторите на най-добрите творби в категориите ще получат статуетка и награда.
Носителят на Голямата награда ще получи  статуетка и голямата награда.

Журналистическите творби трябва да бъдат публикувани или излъчени в периода между 1 януари 2011 г. и  15 октомври 2011 г.

Краен срок: 15 октомври  2011 г.

ЗА УЧАСТИЕ ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА:

–––––––––––––––

категория

Име и фамилия

Медиа

Адрес

телефон

Email

web site

Информация за материала (резюме, послание, цели)

Резултати в следствие на публикувания/излъчения матерал

Прикачи файл

*Всички полета са задължителни

–––––––––––––––

****С изпращане на материалите за  НАГРАДАТА на НАДД, журналистите, операторите и фотографите отстъпват авторските си права за всички форми на помотиране на НАГРАДИТЕ.

Leave a Reply