Захарен диабет при децата

 • Захарният диабет е едно от най-честите хронични заболявания в детството и може да засегне децата във всяка възраст, включително и при новородени.
 • Честотата и на двата типа захарен диабет (тип 1 и тип 2) нараства рязко при децата и подрастващите.
 • Захарният диабет в детството повишава риска за поява на усложнения, които могат да се проявят в ранна възраст.
 • Повече от 200 деца ежедневно заболяват от захарен диабет тип 1.
 • Над 70 000 деца по света отключват захарен диабет тип 1 всяка година.
 • Заболеваемостта от захарен диабет тип 1 при децата и младите хора нараства с около 3% годишно. Понастоящем със захарен диабет тип 1 по света живеят 440 000 деца на възраст под 14 години.
 • Най-голям брой деца с тип 1 захарен диабет живеят в Югоизточна Азия. Случаите на захарен диабет тип 1 нарастват също в области с традиционно по-малка честота – като Централна и Източна Европа.
 • Кетоацидозата при деца се развива бързо и е свързана с поредица от съпътстващи медицински усложнения много по-често, отколкото при възрастните. Най-раними са децата с лошо контролиран захарен диабет в резултат от затруднен достъп до здравни грижи и диабетно обучение, децата без фамилна подкрепа и стабилност, както и семействата, които не могат да си позволят адекватни медицински грижи.
 • Проучвания доказват, че по-добрият метаболитен контрол е свързан с по-добро качество на живот за подрастващите, с по-малко трудности за родителите и медицинските специалисти.
 • Захарният диабет тип 2 в детска възраст (преди наблюдаван най-вече при възрастни) нараства с алармиращи темпове, предизвикан от наднорменото тегло и липса на нормална физическа активност; той се наблюдавана най-често в по-слабо развитите страни, където начинът на живот е урбанизиран и „модернизиран”.
 • Преди 20  години захарен диабет тип 2 бе наблюдаван само в 1-2% от децата, но по последни данни се счита, че в някои страни до 80% от докладваните случаи на новооткрит диабет в детска възраст са захарен диабет тип 2.
 • Наскоро проведени проучвания показват, че едно от всеки три деца, родени в САЩ ще развие захарен диабет през живота си. За децата от етнически малцинства съотношението е дори по-лошо.
 • Ако не се предприемат действия за спиране на съвременната тенденция, по времето, когато днешните деца на възраст под 14 години достигнат своята средна възраст, повече от 380 милиона хора по света ще живеят с тази болест.
 • Проучвания доказват, че активното лечение до достигане на целите на терапията може да допринесе за намаляване на усложненията при деца със захарен диабет.

Comments are closed.