Очаква се по-лек режим на отпускане на инсулини

Днес бе проведена пресконференция от Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет на тема “ Време е да променим лечението на пациентите с диабет“ . На пресконференцията се отчете резултата от първия месец на едногодишната кампания за обучение на пациенти в малките населени места , провеждащо се от асоциацията и лекари специалисти !!! В началото на тази седмица бе проведена среща между НАДД и НЗОК (дирекция лекарства) , на която се взеха важни , положителни решения за по-добрия достъп до лечение на пациенти с това коварно заболяване . Искрено се надяваме , че това е началото на качественото лечение на всички пациенти , независимо от възрастта !!! Надяваме се , че много скоро ще достигнем европейското ниво и много скоро България ще напусне позорното 29 място в класацията за качествено и съвремено лечение на диабета .

От следващия месец протоколите за лечение с аналогови инсулини ще бъдат заверявани само на ниво РЗОК, което значително ще съкрати процедурата, много вероятно е да се удължи срокът на действието им от 6 месеца на 1 година. Ще бъдат обсъждани  варианти за опростяване на режима на отпускане на деца и млади хора чрез облекчаване на критериите и отмяна на фиксираната дата на получаване на медикамента. Ще бъдат търсени начини за гъвкаво определяне на количествата инсулин според конкретната нужда на пациента в различните периоди от развитието на болестта. Това съобщи на пресконференция днес Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет. Договореността е била постигната след среща с ръководството на НЗОК в началото на тази седмица, на която са били обсъдени мерки за подобряване на грижите за децата диабетици.

Очаква се през септември да стартират преговори с всички фирми, вносители на тест-лентички за контрол на нивата на кръвната захар, в това число и с тези, които до настоящия момент не са били партньори на НЗОК, допълни още Елисавета Котова. Според нея това ще открие нови възможности за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, който да бъде насочен към увеличаване на броя на лентичките, заплащани от касата. Председателката на организацията припомни, че от години се водят тежки и досега безрезултатни преговори за увеличаване на това количество, което при навършване на 18-годишна възраст рязко намалява от 1100 на 150 ленти годишно. Предвидено е още едно договаряне през есента – за игли за инсулинова писалки, като е много вероятно да бъде утвърдена реимбурсация на 30 броя игли за месец. Такава практика е имало преди 2002 г., но след като тя е отпаднала, диабетиците са си ги закупували сами.

„Не бива да се натрапва на обществото внушението, че диабетът струва много пари, че публичните средства, които се влагат за това заболяване, са изключително много. Истината е, че лечението на диабетните усложнения поглъща огромни средства, а това означава, че усилията и финансовият ресурс трябва да се пренасочат към профилактика и адекватен контрол”, изрази мнение Елисавета Котова. Тя сподели впечатления от обиколката на екипите на асоциацията в рамките на последната обучителна кампания, която тази година е фокусирана върху проблемите на диабетиците в малките населени места. „От началото на юни обикаляме малки градове и села и впечатлението ни е, че нивото на грижи за тези хора е трагично в сравнение с обслужването, което получават в големите градове. Някои от тях никога не са били информирани за режима на хранене, към който трябва да се придържат заедно с инсулиновото лечение. Срещнахме болни, на които не е бил изследван гликирания хемоглобин, други бяха достигнали преддиализен стадий на хронично бъбречно заболяване”, посочи още председателят на асоциацията и апелира за по-голяма разбиране от страна на институциите и лекуващите ендокринолози към проблемите на контрола на захарния диабет.

По последни данни от социологически проучвания, при 32% от хората с повишен риск от диабет у нас никога не е било измервано нивото на кръвната захар. Много  малка част от българите знаят, че диабетът е водеща причина за хронична бъбречна недостатъчност, едва половината диабетици са били обучавани от медицински специалист как да контролират заболяването си и как да реагират при типични симптоми на влошаване. Според пациентската организация, качеството на обучение и обслужване на диабетиците рязко се понижава след навършване на 18-годишна възраст, когато те излизат извън обсега на грижи на детските ендокринолози.

Декларация към НЗОК

До Комисията по здравеопазване

 към 41-вото Народно събрание Република България

До Министъра на здравеопазването

Д-р Стефан Константинов

До Директора на НЗОК

Д-р Нели Нешева

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 01.11.2011г, в Зала 11 на НДК, гр.София,

Националната Асоциация на децата с диабет ( НАДД ),

на Конференция по случай откриване на месеца на борбата с диабета,

във връзка и със световният ден на диабета 14 ноември,

след като се обсъдиха различни социални аспекти, целящи подобряване грижите и лечението на диабетно болните деца и младежи в България,

РЕШИ:

да предложи на горепосочените институции предложения за промени и допълнения по следните въпроси:

  1. Да се осигурят по 600 тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар при всички пациенти с диабет тип 1 над 18 годишна възраст на интензифицирано инсулиново лечение ( над 3 и повече инжекции на ден) и 300 тест-ленти за самоконтрол при двукратен инсулинов режим. Да се даде възможност за допълнително отпускане на още 200 тест-ленти по препоръка на лекуващия ендокринолог. Това допълнително количество от 200 тест-ленти да се реимбурсира на 50 % от НЗОК.
  1. Да отпадне потребителската такса при посещение при личен лекар или специалист за всички пациенти със захарен диабет- Тип 1 и Тип 2.
  1. Да се въведе изписването на инсулин за срок от три месеца, с което ще се намалят посещенията при личния лекар. С това ще се намалят и разходите на НЗОК за ежемесечни прегледи.
  1. Да отпаднат всички критерии при изписване на инсулинови аналози при пациенти под 18 години. Да се олекотят критериите при изписване на инсулинови аналози при пациентите над 18 годишна възраст. Да се съкратят сроковете за одобряване на протоколите от НЗОК при преминаване на лечение с аналогов инсулин при всички пациенти, независимо от възрастта. Промяната в инсулинолечението да се осъществява единствено и само от лекуващия ендокренолог.
  1.  Да се уеднакви процента за социална адаптация при деца от 0 до 18 години и определяне на процент на работоспособност при пациенти с диабет след 18 години. При поява на усложнения или асоциирани с диабета заболявания този процент  да бъде увеличен. Преосвидетелстването пред РЕЛК/ТЕЛК да става на 10-годишен период. При промяна в състоянието и необходимост от увеличаване на процента преосвидетелстването да става по молба на пациента и преценка на Комисията.

Натрупаният опит показва, че 1 лев вложен в добрия контрол на диабета, спестява 4 лева за лечение и рехабилитация на късните усложнения! Нека следваме утвърдените европейски и световни практики!

Председател на НАДД

/Елисавета Котова/

Национален консултант по ендокринология  и обмяна на веществата в детската възраст,

Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София

/Доц.д-р Калинка Коприварова д.м./

 Главен асистент към Клиниката по ендрокринология, диабет  и клинична генетика,

Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София

/Д-р Радка Савова д.м./