Информация за инсулините на Ново Нордиск

Във връзка с появили се слухове за прекратен внос на инсулини на Ново Нордиск в страната Ви уведомяваме, че Ново Нордиск не е спирал и не възнамерява да спира доставките на нито един лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък и заплащан от Националната здравноосигурителна каса. Ново Нордиск Фарма ЕАД стриктно изпълнява задължението си да осигурява необходимите количества инсулини съобразно потреблението в България, като доставените количества по правило винаги надхвърлят средното месечно потребление за страната. Компанията работи с пет дистрибутора, доставките към които се осъществяват своевременно и регулярно.
Основна причина за недостига на някои лекарствени продукти на Ново Нордиск в аптечната мрежа е паралелният износ на тези медикаменти в други държави, където тяхната цена е по-висока. Износът на лекарствени продукти, предназначени за българския пазар, се осъществява от търговци, за чиито действия Ново Нордиск Фарма ЕАД не може да носи отговорност.
Ново Нордиск е компания с над 90 годишна история, в която пациентите винаги са поставяни на първо място. Всеки сигнал за липса на инсулин в аптечната мрежа е притеснителен за нас и третиран с особено внимание. При постъпил сигнал от страна на пациент, който не може да намери конкретен лекарствен продукт на Ново Нордиск в дадена аптека, го съветваме да заяви медикамента на фармацевта за доставка от някой от нашите дистрибутори или да го потърси в друга аптека.

Ново Нордиск Фарма ЕАД

Изтегли информацията в PDF – Insulin_Information_Novo_Nordisk

 

Очаква се по-лек режим на отпускане на инсулини

Днес бе проведена пресконференция от Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет на тема “ Време е да променим лечението на пациентите с диабет“ . На пресконференцията се отчете резултата от първия месец на едногодишната кампания за обучение на пациенти в малките населени места , провеждащо се от асоциацията и лекари специалисти !!! В началото на тази седмица бе проведена среща между НАДД и НЗОК (дирекция лекарства) , на която се взеха важни , положителни решения за по-добрия достъп до лечение на пациенти с това коварно заболяване . Искрено се надяваме , че това е началото на качественото лечение на всички пациенти , независимо от възрастта !!! Надяваме се , че много скоро ще достигнем европейското ниво и много скоро България ще напусне позорното 29 място в класацията за качествено и съвремено лечение на диабета .

От следващия месец протоколите за лечение с аналогови инсулини ще бъдат заверявани само на ниво РЗОК, което значително ще съкрати процедурата, много вероятно е да се удължи срокът на действието им от 6 месеца на 1 година. Ще бъдат обсъждани  варианти за опростяване на режима на отпускане на деца и млади хора чрез облекчаване на критериите и отмяна на фиксираната дата на получаване на медикамента. Ще бъдат търсени начини за гъвкаво определяне на количествата инсулин според конкретната нужда на пациента в различните периоди от развитието на болестта. Това съобщи на пресконференция днес Елисавета Котова, председател на Националната асоциация на децата и младите хора с диабет. Договореността е била постигната след среща с ръководството на НЗОК в началото на тази седмица, на която са били обсъдени мерки за подобряване на грижите за децата диабетици.

Очаква се през септември да стартират преговори с всички фирми, вносители на тест-лентички за контрол на нивата на кръвната захар, в това число и с тези, които до настоящия момент не са били партньори на НЗОК, допълни още Елисавета Котова. Според нея това ще открие нови възможности за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, който да бъде насочен към увеличаване на броя на лентичките, заплащани от касата. Председателката на организацията припомни, че от години се водят тежки и досега безрезултатни преговори за увеличаване на това количество, което при навършване на 18-годишна възраст рязко намалява от 1100 на 150 ленти годишно. Предвидено е още едно договаряне през есента – за игли за инсулинова писалки, като е много вероятно да бъде утвърдена реимбурсация на 30 броя игли за месец. Такава практика е имало преди 2002 г., но след като тя е отпаднала, диабетиците са си ги закупували сами.

„Не бива да се натрапва на обществото внушението, че диабетът струва много пари, че публичните средства, които се влагат за това заболяване, са изключително много. Истината е, че лечението на диабетните усложнения поглъща огромни средства, а това означава, че усилията и финансовият ресурс трябва да се пренасочат към профилактика и адекватен контрол”, изрази мнение Елисавета Котова. Тя сподели впечатления от обиколката на екипите на асоциацията в рамките на последната обучителна кампания, която тази година е фокусирана върху проблемите на диабетиците в малките населени места. „От началото на юни обикаляме малки градове и села и впечатлението ни е, че нивото на грижи за тези хора е трагично в сравнение с обслужването, което получават в големите градове. Някои от тях никога не са били информирани за режима на хранене, към който трябва да се придържат заедно с инсулиновото лечение. Срещнахме болни, на които не е бил изследван гликирания хемоглобин, други бяха достигнали преддиализен стадий на хронично бъбречно заболяване”, посочи още председателят на асоциацията и апелира за по-голяма разбиране от страна на институциите и лекуващите ендокринолози към проблемите на контрола на захарния диабет.

По последни данни от социологически проучвания, при 32% от хората с повишен риск от диабет у нас никога не е било измервано нивото на кръвната захар. Много  малка част от българите знаят, че диабетът е водеща причина за хронична бъбречна недостатъчност, едва половината диабетици са били обучавани от медицински специалист как да контролират заболяването си и как да реагират при типични симптоми на влошаване. Според пациентската организация, качеството на обучение и обслужване на диабетиците рязко се понижава след навършване на 18-годишна възраст, когато те излизат извън обсега на грижи на детските ендокринолози.

Подписка на НАДД

На  03.02.2011 год. беше проведена среща на Национална асоциация на децата с диабет, Федерация Български пациентски форум и г-жа Калина Пенчева във връзка с изготвените нови критерии за отпускане на аналогов инсулин. На срещата присъстваха Доц.Коприварова – национален консултант по детска ендокринология и Теодора Захариева Председател на ФБПФ. В присъствието на всички нас г-жа Пенчева заяви,че никога не е говорила за отпадане на критерии при децата с диабет. Категорично заявявам, че е лъжа! Национална асоциация на децата с диабет разполага със запис от пресконференцията на 15.12.2010 г. в БТА. Тогава в присъствието на журналисти г-жа Пенчева гордо съобщи за отпадане на въпросните критерии. Записът е на разположение на всеки, който желае да го чуе или публикува.

На днешната ни среща, г- жа Пенчева заяви,че „достатъчно скъпо струват пациентите с диабет на НЗОК и стига са искали, като толкова много пари отиват за тях (60 милиона лева)” – това е цифрата, която тя съобщи.

Г-жа Пенчева си позволи да оклевети специалистите ендокринолози. Тя заяви, че детските ендокринолози искат да изписват инсулин на обикновена рецепта. Това твърдение е шокиращо и обидно, както за мен, така и за доц. Коприварова

На финал на обидната, от страна на НЗОК към пациентската организация среща, г-жа Пенчева заяви за председателят на Нацинална Асоциация на Децата с Диеебет – г-жа Елисавета Котова и другите пациентски организации,  че „ТОВА СА ХОРА, КОИТО ИСКАТ  КОМФОРТ ЗА ПАЦИЕНТА , А НЕ ДА ИМА ЛЕКАРСТВА ЗА ТЯХ, ТАКА КАКТО СЕ БОРИ ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА

Ако г-жа Пенчева излезе от същността си на фармацевт и за момент бъде родител, ако е преживяла и 1/10 от  нашите безсънни нощи и дните на нашите деца, тогава бих не би мислила, че е комфорт е това – да искаш най- доброто за децата си.

След всичко изложено от днешната среща между НЗОК и Национална Асоциация на Децата с Диабет – аз като Председател на НАДД – в началото на следващата седмица завеждам дело в Административният съд срещу НЗОК,  във връзка с така изготвените критерии. Отправям покана към всички заинтересовани, за подкрепа и подписване на подписката, която е качена на сайта на НАДД.

Уважаеми родители, аз ще се боря до край, но мисля ,че вие също бихте помогнали с вашия глас  за по-доброто на нашите деца.

БЛАГОДАРЯ ВИ!!!!

Отворено писмо до медиите

Във връзка с проведената Пресконференция на 15.12.2010  г. с НЗОК – в лицето на Калина Пенчева (директор на дирекция Лекарствена политика към НЗОК), на която беше поет ангажимент от НЗОК до 20.12. 2010 да бъдат качени на сайта на НЗОК новите критерии за отпускане на инсулин на децата с диабет – НАДД иска да алармира обществеността, че НЗОК за поред път не изпълнява поетите ангажименти към пациентите.

След като веднъж вече поискаха удължаване на срока до 20.01 2011 година – днес

24. 01.2011 г.-  отново няма качени критерии на сайта на НЗОК. При опит за комуникация с НЗОК и Калина Пенчева – никой не отговаря на посочените телефони за контакт.

НАДД и специалистите детски ендокринолози очакваме тези критерии, за да се осигури по-добро и качествено лечение на децата с диабет.

НАДД иска да подчертае, че ако не се предприемат адекватни действия от НЗОК в рамките на 2 дни (два дни) ще бъдат предприети всички позволени от закона действия за защита правата на децата с диабет.

24.01.2011 г.

Елисавета Котова

Председател на Националната Асоциация на Децата с Диабет

Тел.: 0889 182 697

Тревожни предчувствия за болните от диабет

Ако се позволи пациентите да доплащат по 5 лева за инсулин, ще последва доплащане за още близо 240 животоспасяващи лекарства, които се поемат от Здравната каса.
Това обявиха притеснени пациентски организации. От Здравната каса са недоволни, че бюджетът им е орязан с близо 10 милиона лева.
Диабетноболните, които досега ползваха напълно безплатно инсулин, поискаха съпричастност и изразиха тревогите си, че ако сега трябва да дадат по 5 лева, за да си доплатят инсулина, след месец и на други пациенти ще им се наложи да доплащат животоспасяващи лекарства.

източник:
ПРО БГ