ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – За пореден път пациент печели дело среку МТСП (Oтмяната на чл. 5, т. 2 от Наредба № 35)

За пореден път пациент печели дело среку МТСП. Благодарим на адвокат Вътев от Варна за това, че не се отказа и доказа на тези, които всеки път те карат да се чустваш просяк за това което ЗАКОНА ти позволява.

Днес бе спечелено и поредното дело във ВАС отново срещу МТСП за рехабилитацията на децата с диабет през 2014 година.  Благодарим на адвокат Маргаритов!

Скъпи приятели не се отказвайте да отстоявате и търсите правата си!

Oбнародваното в „Държавен вестник“ влязло в сила решение № 14558 от 04.12.2014 г. на Върховния aдминистративен съд, с което е отменена разпоредбата на чл. 5, т. 2 от Наредба № 35 от 29.06.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адаптация, издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на труда и социалната политика.

Oтмяната на чл. 5, т. 2 от Наредба № 35 има за последица това, че след датата на обнародване в Държавен вестник“ на посоченото по-горе съдебно решение – 12.05.2015 г., всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната са длъжни да отпускат добавката за диетично хранене и лекарствени продукти независимо от това дали необходимите за лечението на детето лекарствени средства, включително и инсулините, се заплащат изцяло, частично или не се заплащат от здравната каса. Освен това дирекциите са длъжни да отпускат добавката и когато пред тях не се представя здравната книжка на детето, а дори и тогава, когато здравна книжка на детето изобщо не е издадена. Друг е въпросът, че такава книжка е необходима по други причини, например за попълването й при предоставянето на инсулините в аптеката. За да се получи получи добавката, пред дирекция „Социално подпомагане“ трябва да се представи социалната оценка, решението на ТЕЛК за детето и удостоверение, издадено от общопрактикуващ лекар (личния лекар), независимо дали посочените в него лекарствените средства (инсулините) се заплащат изцяло, частично или не се заплащат от здравната каса.

На този линк може да се запознаете с пълният текст на Решение № 14558 от 4 декември 2014 г. по административно дело № 4653 от 2014 г. Държавен вестник (натисни тук)

 

Елисавета Котова

0888/566 055