НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ!

Във връзка с нашумелият от няколко дни проблем относно реимбурсацията на Глюкаген ХипоКит, бих искала да ви уведомя, че към момента продукта се заплаща от НЗОК. На този етап няма подписан договор и влязъл в сила такъв, който да ограничи вземането по здравна каса и да бъде заплащан от пациента. Имаме уверението на фармацевтичната компания която е вносител, че продукта няма да липсва от българския пазар. В момента се водят разговори за решение на проблема и се надяваме, че това решение което предстои да се вземе ще е в полза на пациентите със захарен диабет.

Декларация към НЗОК

До Комисията по здравеопазване

 към 41-вото Народно събрание Република България

До Министъра на здравеопазването

Д-р Стефан Константинов

До Директора на НЗОК

Д-р Нели Нешева

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Днес, 01.11.2011г, в Зала 11 на НДК, гр.София,

Националната Асоциация на децата с диабет ( НАДД ),

на Конференция по случай откриване на месеца на борбата с диабета,

във връзка и със световният ден на диабета 14 ноември,

след като се обсъдиха различни социални аспекти, целящи подобряване грижите и лечението на диабетно болните деца и младежи в България,

РЕШИ:

да предложи на горепосочените институции предложения за промени и допълнения по следните въпроси:

  1. Да се осигурят по 600 тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар при всички пациенти с диабет тип 1 над 18 годишна възраст на интензифицирано инсулиново лечение ( над 3 и повече инжекции на ден) и 300 тест-ленти за самоконтрол при двукратен инсулинов режим. Да се даде възможност за допълнително отпускане на още 200 тест-ленти по препоръка на лекуващия ендокринолог. Това допълнително количество от 200 тест-ленти да се реимбурсира на 50 % от НЗОК.
  1. Да отпадне потребителската такса при посещение при личен лекар или специалист за всички пациенти със захарен диабет- Тип 1 и Тип 2.
  1. Да се въведе изписването на инсулин за срок от три месеца, с което ще се намалят посещенията при личния лекар. С това ще се намалят и разходите на НЗОК за ежемесечни прегледи.
  1. Да отпаднат всички критерии при изписване на инсулинови аналози при пациенти под 18 години. Да се олекотят критериите при изписване на инсулинови аналози при пациентите над 18 годишна възраст. Да се съкратят сроковете за одобряване на протоколите от НЗОК при преминаване на лечение с аналогов инсулин при всички пациенти, независимо от възрастта. Промяната в инсулинолечението да се осъществява единствено и само от лекуващия ендокренолог.
  1.  Да се уеднакви процента за социална адаптация при деца от 0 до 18 години и определяне на процент на работоспособност при пациенти с диабет след 18 години. При поява на усложнения или асоциирани с диабета заболявания този процент  да бъде увеличен. Преосвидетелстването пред РЕЛК/ТЕЛК да става на 10-годишен период. При промяна в състоянието и необходимост от увеличаване на процента преосвидетелстването да става по молба на пациента и преценка на Комисията.

Натрупаният опит показва, че 1 лев вложен в добрия контрол на диабета, спестява 4 лева за лечение и рехабилитация на късните усложнения! Нека следваме утвърдените европейски и световни практики!

Председател на НАДД

/Елисавета Котова/

Национален консултант по ендокринология  и обмяна на веществата в детската възраст,

Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София

/Доц.д-р Калинка Коприварова д.м./

 Главен асистент към Клиниката по ендрокринология, диабет  и клинична генетика,

Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София

/Д-р Радка Савова д.м./

Oпит за заблуда от страна на НЗОК

Във връзка с качените критерии за провеждане на лечение с конвенционални и аналогови инсулини при болни от захарен диабет тип 1 в извънболничната помощ – в интернет страницата на НЗОК на 24.01.2011 г. – искам да изразя възмущението си от НЗОК и чрез медиите да потъря отговори.

През месец декември 2010 г. Национална Асоциация на Децата с Диабет изпрати открито писмо до МС, МЗ, НЗОК, Комисия по Здравеопазване към Парламента и до всички медии, в което настоявахме  за отпадане на безумните критерии, както за децата до 18 години, така също и при пациенти след тази възраст.

На 15.12.2010 г. беше проведена пресконфереция, на която участие взе г-жа Калина Пенчева (Директор на Дирекция „Лекарствени дейности и медицински изделия”). Тогава тя лично обеща,че критериите за отпускане на аналогови инсулини за децата до 18 години ще бъдат премахнати изцяло. Това се доказва с аудио и видео запис от БТА. (запис от пресконференцията може да слушате тук в началото на статията)

Днес ние сме свидетели на поредното безотговорно отношение и заблуда на всички пациентите – от страна на НЗОК.

В критериите качени вчера на сайта на НЗОК, единствената промяна е, че те вече са с един по-малко – от 3  критеря са променени на 2. Отпада искането за НвА1С/ Гликиран хемоглобин/, всичко останало си е както преди това.

Отправям няколко въпроса към НЗОК, на които се надявам медиите да намерят отговор, тъй като г-жа Калина Пенчева не си вдигат телефона, за да мога да задам въпросите си лично:

  1. Кой е консултантът, експерт или който и да е, изготвил и подписал  тези критерии за децата?
  2. На коя дата са подписани критериите? (надявам се подписът на консултант да не е със задна дата и да е на Доц. Коприварова – тъй като тя е национален консултант по ендокринология).

Искам съвсем официално да заявя, чрез вас медиите, че ще бъде потърсена отговорност (по всички позволяващи от закона начини) на НЗОК и на този, който е изготвил и подписал така качените критерии в сайта им на 24.01.2011 година.

Това писмо утре (27.01.2011 г.) ще бъде изпратено и до Европейската комисия по здравеопазване. С него искаме да запознаем Комисията с парадоксите и начина по който се лекуват диабетно болните в България, а най-вече децата на България.

Елисавета Котова

Председател на Националната Асоциация на Децата с Диабет

Отворено писмо до медиите

Във връзка с проведената Пресконференция на 15.12.2010  г. с НЗОК – в лицето на Калина Пенчева (директор на дирекция Лекарствена политика към НЗОК), на която беше поет ангажимент от НЗОК до 20.12. 2010 да бъдат качени на сайта на НЗОК новите критерии за отпускане на инсулин на децата с диабет – НАДД иска да алармира обществеността, че НЗОК за поред път не изпълнява поетите ангажименти към пациентите.

След като веднъж вече поискаха удължаване на срока до 20.01 2011 година – днес

24. 01.2011 г.-  отново няма качени критерии на сайта на НЗОК. При опит за комуникация с НЗОК и Калина Пенчева – никой не отговаря на посочените телефони за контакт.

НАДД и специалистите детски ендокринолози очакваме тези критерии, за да се осигури по-добро и качествено лечение на децата с диабет.

НАДД иска да подчертае, че ако не се предприемат адекватни действия от НЗОК в рамките на 2 дни (два дни) ще бъдат предприети всички позволени от закона действия за защита правата на децата с диабет.

24.01.2011 г.

Елисавета Котова

Председател на Националната Асоциация на Децата с Диабет

Тел.: 0889 182 697

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На вниманието на всички национални и регионални медии

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЦАТА С ДИАБЕТ организира пресконференция на 15.12.2010г. по повод внесеното открито писмо на 01.12.2010г. до МС,НЗОК,МЗ и всички медии. Участие в пресконференцията ще вземе Г-жа Калина Пенчева директор на дирекция“ Лекарствени дейности и медицински изделия“ към НЗОК. На пресконференцията ще се представят първите стъпки, в очакваното от  всички пациенти, по- добро лечение на диабета в България.

Заповядайте на 15 декември 2010 год. от 13.00ч. в БТА бул.’’Цариградско шосе’’.

Г-жа Елисавета Котова

Председател на Националната Асоциация на Децата с Диабет

Тел.: 0889 182 697

Отворено писмо

ОТВОРЕНО ПИСМО

До МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-н Б. Борисов

До Министъра на здравеопазването

Д-р Ст.Константинов

До Председателя на Комисията по

позитивен лекарствен списък към МЗ

Д-р Р. Ковачева

До Председателя на Комисията по здравеопазване към НС

Г-жа Д.Атанасова

До Директора на НЗОК

Д-р Н. Нешева

До всички медии

Уважаеми г-н  Министър-председател,

На 01.11.2010г. с организиране на кръгла маса на тема – „ Съвременни и международни препоръки в лечението на захарния диабет. Проблеми и критерии в лечението на захарния диабет в България”, бе даден старт на месец за борбата с диабет. Тъй като отново присъствие от страна на НЗОК липсваше, се взе решение да бъде внесено открито писмо – с конкретни предложения за по доброто лечение на деца и възрастни с това коварно заболяване. Писмото бе подписано от присъстващите – ендокринолози, пациентски  организации и др. След неговото внасяне – до момента няма никакъв официален отговор за поемане на конкретни ангажименти от страна на НЗОК.

Ненормално е пациентите да се делят на малки и големи. Да се лекуват по един начин до 18 години, а с навършване на тази възраст да бъдат лишавани от качествено лечение. На първо място намаление на крайно необходимите тест- ленти за измерване на кръвна захар, с които се следи контрола на инсулин. Ненормално е в една „социална държава”, член на Европейския съюз, хронично-болни да доплащат за своето ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩО лечение…?!  Това ОБРИЧА НА БЪРЗИ УСЛОЖНЕНИЯ, ИНВАЛИДИЗАЦИИ И СМЪРТ  всички по-бедни пациенти …!!!

Ако възникнат каквито и да са проблеми или затруднения в лечението на диабетно-болните българи – ние, като техни представители, сме длъжни да информираме затова  Международната диабетна федерация, Световната здравна организация и Комисията по здравеопазване към Европейския парламент! Ще търсим правата си по всички позволени от закона начини както в РБългария така и извън нея. Очакваме становище за решение на посочените проблеми до 20.12.2010г.

01.12.2010г.

Елисавета Котова

Председател НАДД

снимки от пресконференцията тук

Здравната каса и социално – значимите заболявания

След взето решение за промяна в закона в хуманната медицина, заплащането на скъпоструващите медикаменти за социално – значими заболявания трябва да мине към здравната каса, това обаче нарушава европейската директива.

източник:

ПРО БГ