Покана за среща

ПОКАНА

на 05. 02. 2010 год. от 14.00 часа в Детски ПартиКлуб “ С Л О Н – Б А Л О Н “ намиращ се в ж.к. ГоцеДелчев, ще се проведе среща на НАДД с децата и родителите от гр. София. За децата ще бъде организирана развлекателна програма, с DJ и игри. Това ще бъде първата ни среща и се надявам дастане традиция, така както в Пловдив – всяка първа събота от месеца среща в този клуб.За по- вече информация къде се намира Детски ПартиКлуб “ СЛОН – БАЛОН “ можете да посетите Интернет страницата му: www.slonbalon.com


ОЧАКВАМ ВИ !

ЕЛИСАВЕТА КОТОВА